Trelleborg

Bullerärende återvisat för andra gången

Minnesberg Artikeln publicerades
Arkivbild.
Foto: Mattias Mattisson
Arkivbild.

En Minnesbergsbo har fått ett ärende om grannens bullrande värmepump återvisat till Samhällsbyggnadsnämnden - två gånger.

Ägaren till värmepumpen har mätt ljudet från pumpen i drift, och kommit fram till att bullret håller sig inom gränsvärdena vid grannens fasad. Men grannen, som upplever pumpen som störande, ifrågasätter mätningen.

Redan en gång tidigare har länsstyrelsen återvisat frågan om värmepumpen till nämnden för nytt beslut, då för bristfälligt beslutsunderlag. Nu är det oklarheter kring hur ljudmätningen utförts som gör att tillståndet för värmepumpen åter hamnar på Samhällsbyggnadsnämndens bord.