Trelleborg

Brist på platser ger nya böter

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgs kommun har åkt på en ny ekonomisk smäll för att man inte fixat fram LSS-platser i tid.

Förvaltningsrätten dömer kommunen att betala 200 000 kronor i avgift för att en nu 20-årig kvinna inte fick boende i tid. Kommunen har själv stridit för att ingen avgift alls skulle utgå.

Ärendet är från 2009 då Trelleborgs kommun beviljade en bostad med särskild service till en då 17-årig funktionshindrad kvinna. Men trots beslutet dröjde det till mars 2011 innan kvinnan blev erbjuden en plats, och hon flyttade inte in förrän i april samma år.

Dröjsmålet var oskäligt, ansåg Socialstyrelsen, som ansåg att kommunen skulle betala 51 349 kronor för varje månad efter det första halvåret som kvinnan stod utan bostad. Sammanlagt rörde det sig om knappt 565 000 kronor.

Trelleborgs kommun ansåg att beslutet var fel och yrkade på att man skulle slippa avgiften helt. Kommunen menade att beslut om gruppbostäder tar längre tid att verkställa än andra, och dessutom fick man under 2008 och 2009 en stor ökning av sådana ansökningar. Kommunen menade också att de begränsade resurserna gör att det är svårt att göra snabba omprioriteringar för att tillgodose behovet.

Förvaltningsrätten håller med Socialstyrelsen om att 17 månader är för lång tid för att verksställa ett beslut. Man sänker dock avgiften, och dömer kommunen att betala 200 000 kronor.