Trelleborg

Böter för felaktig märkning

Trelleborg

En butiksinnehavare i Trelleborg som säljer utländska livsmedel måste böta 20 000 kronor för att det saknats svensk märkning på en del livsmedel.

Artikeln publicerades 6 maj 2010.

Samhällsbyggnadsnämnden vände sig till förvaltningsrätten för att få vitet utdömt efter att man upptäckt den bristfälliga märkningen.

Bristerna har trots påpekanden kvarstått och därför anser förvaltningsrätten att butiksinnehavaren ska betala böterna. Butiksinnehavaren överklagade beslutet till kammarrätten som dock inte meddelar prövningstillstånd.