Trelleborg

Borgensavgift kan vara för hög

Trelleborg Artikeln publicerades

Kommunens avgift för att gå i borgen för Trelleborgshems lån är alltför hög och följer inte lagen om allmännyttiga bostadsbolag. Det menar en trelleborgare som överklagat beslutet.

Tidigare har även Hyresgästföreningen överklagat borgensavgiften, bland annat för att föreningen menar att hyresgästerna hos det kommunala bostadsbolaget drabbas mer än andra kommuninvånare av beslutet.

Kommunfullmäktige i Trelleborg beslutade i år att höja avgiften för att gå i borgen för Trelleborgshems lån. Tidigare har borgensavgiften legat på 0,2 procent av det som kommunen gått i borgen för, men har nu höjts till 0,5 procent.

Trelleborgs kommun håller fast vid höjningen av borgensavgiften. Men trelleborgaren som överklagat menar att en uträkning visar att avgiften ligger betydligt högre än den avgift som kommunen kan ta ut enligt allbolagen (lagen om allmännyttiga bostadsbolag).

Enligt Trelleborgarens skrivelse till förvaltningsrätten innebär borgensavgiften en otillåten överföring av pengar från bolaget till kommunen. Han menar också att underlaget för att bestämma avgiftens storlek är för dåligt och kräver att beslutet upphävs.