Trelleborg

Bolag vill bygga gårdskraftverk

Trelleborg Artikeln publicerades

Gårdsvind AB vill bygga ett vindkraftverk på Annelunds gård nära Hönsinge.

Enligt bygglovsansökan ligger värden för ljud och ljusreflexer från vindkraftverket under de godkända nivåerna. Området är heller inte klassat som riksintresse och närmsta hus ligger 175 meter bort. Det avgörande beslutet om vindkraftverket får bygglov eller inte fattas av samhällsbyggnadsnämnden.