Trelleborg

Bolag vill bygga gårdskraftverk

Trelleborg

Gårdsvind AB vill bygga ett vindkraftverk på Annelunds gård nära Hönsinge.

Artikeln publicerades 21 mars 2011.

Enligt bygglovsansökan ligger värden för ljud och ljusreflexer från vindkraftverket under de godkända nivåerna. Området är heller inte klassat som riksintresse och närmsta hus ligger 175 meter bort. Det avgörande beslutet om vindkraftverket får bygglov eller inte fattas av samhällsbyggnadsnämnden.