Trelleborg

Boende i kamp mot hamnnedläggning

Trelleborg Artikeln publicerades

I dag kommer tekniska nämnden att fatta beslut om att avveckla västra småbåtshamnen. Men fastighetsägare på södra delen av Stavstensvägen kämpar emot och menar att den 42 år gamla vattendomen ska följas.

– Kommunen försöker bara smita undan från sitt ansvar, säger Håkan Sjölin, uppvuxen på väster och boende på Stavstensvägen.

1970 dömdes Trelleborgs kommun att anlägga västra småbåtshamnen och ge 34 fastigheter båtplats i hamnen. Detta gjordes som kompensation för att fastigheterna blev av med sina strandtomter när man fyllde ut marken och byggde den nya E 6:an. 1976 dömdes kommunen att för all framtid underhålla och muddra hamnen, ett ansvar som man nu vill slippa. På dagens möte väntas tekniska nämnden besluta om att skicka in en ansökan till mark- och miljödomstolen om att den 36 år gamla vattendomen rivs upp.

I förslaget till beslut står att nämnden ska avveckla västra småbåtshamnen och ge förvaltningen i uppdrag att ansöka hos mark- och miljödomstolen om en utrivning av hamnen. Som motivering anges bland annat att kostnaden för muddring och underhåll är hög, en halv miljon om året, och att det anses "orimligt att kommunen för all framtid ska hålla hamnen i ordning".

Håkan Sjölin, som sitter med i en arbetsgrupp för västra småbåtshamnen, menar att kommunen är skyldig att behålla och underhålla hamnen och att ansvaret är fastställt i vattendomen. Kostnaden är oväsentlig.

– Kommunen hävdar gärna vad det kostar, men man vill inte berätta att man har ett ansvar mot de fastigheter som blev av med sina strandtomter, säger Håkan Sjölin som också är kritisk till hur tekniska förvaltningen muddrar i hamnen.

– Man bara lägger upp sanden i en hög på stranden, och det vet ju all som lekt vid en strandkant att havet hämtar tillbaka det igen.

Arbetsgruppen har i flera skrivelser till kommunen gjort klart att man inte kommer att ge upp hamnen utan strid.

– Hamnen tillhör oss och det är inskrivet i vattendomen. Vi är kustbor och vi har i alla tider haft båtar här. Det här handlar också om ett arv som vi vill förvalta till nästa generation, säger Håkan Sjölin.