Trelleborg

Biltvätt på gatan kan inte förbjudas

Trelleborg Artikeln publicerades
Det är inte bra för miljön, men kommunen kan inte förbjuda biltvätt på gatan, enligt Naturvårdsverket.
Foto:Claes Nyberg, arkiv
Det är inte bra för miljön, men kommunen kan inte förbjuda biltvätt på gatan, enligt Naturvårdsverket.

Kommunen går nu ut på sin hemsida och uppmanar människor att inte tvätta bilen på gatan, där tvättvattnet rinner ut i naturen. Men någon möjlighet att förbjuda det har inte kommunen.

Kommunen skriver på sin hemsida att två tredjedelar av alla biltvättar görs av ägarna själva på gatan. Det innebär att miljöfarliga ämnen och gifter rinner rakt ut i naturen, där det skadar vattenlevande växter och djur och förorenar badvatten.

Kommunen uppmanar bilägarna att i stället tvätta bilen på en biltvätt där vattnet separeras från olja och giftpartiklar och leds sedan vidare till reningsverket.

Svenskt Vatten, som är branschorganisation för livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag, har utsett den kommande helgen till biltvättarhelgen. Det är tredje året som Svenskt vatten uppmärksammar problemet med att många tvättar sin bil på gatan genom en biltvättarhelg på våren.

Men kommunen kan inte förbjuda människor att tvätta sin bil på gatan. Naturvårdsverket menar att det inte finns något stöd i lagen för ett generellt förbud.

Det kan vara möjligt att förbjuda en enskild bilägare att göra det, men enligt Naturvårdsverket kan det vara svårt att visa att det handlar om tillräckligt allvarlig nedsmutsning eftersom varje enskild tvätt inte är tillräckligt farlig för miljön. Det är den samlade mängden som utgör faran.

Enligt Svenskt vatten genomförs cirka 30 miljoner biltvättar per år i Sverige, varav 20 miljoner på gatan.

Naturvårdsverket menar också att det är tveksamt om kommunen kan förbjuda biltvätt på gatan i sina egna lokala föreskrifter. En del kommuner har gjort det med hänvisning till skydd för yt- och grundvattnet. Naturvårdsverket anser dock att kommunen inte på det sättet kan utse hela kommunen till skyddsområde för vattentäkt.