Trelleborg

Bil stals från kommunen

Någon gång under den gångna helgen stals en skåpbil som var parkerad på Klockaregatan.

Trelleborg
Bilen tillhör kommunen och används i den dagliga verksamheten. Värdet på fordonet är inte känt.