Trelleborg

Beslut om bad gick tillbaka för utredning

27 miljoner kronor finns avsatta i budgeten inför år 2013 och 2014 för att bygga ett utomhusbad i Anderslöv. Men det ser fullmäktigeledamoten Bertil Larsson (SÖS) inte som något löfte utan krävde på senaste sammanträdet att frågan ska utredas bättre.

Trelleborg
STOCKHOLM 20050530Centralbadet i Stockholm.Fotograferat för artikel i den finska veckotidningen Gloria.Foto:Mats Andersson/Scanpix Code 62210
STOCKHOLM 20050530Centralbadet i Stockholm.Fotograferat för artikel i den finska veckotidningen Gloria.Foto:Mats Andersson/Scanpix Code 62210
Foto:

Bertil Larsson har både skrivit en motion och ett medborgarförslag om att kommunen ska se till att bygga det utlovade badet i Anderslöv. Innan sommaren beslutade fullmäktige att avsätta 27 miljoner kronor i en kommande flerårsbudget för att bygga ett utomhusbad i Anderslöv. I måndags skulle hans motion och medborgarförslag besvaras i fullmäktige. Men det blev inget svar. Majoriteten röstade för att frågan skulle gå tillbaka till kommunstyrelsen för ytterligare utredning.

– Det räcker inte att bara sätta upp en post i budgeten. Det finns många poster i budgeten som inte skett, säger Bertil Larsson (SÖS) som inte nöjer sig förrän kommunen gjort en ordentlig utredning med förslag och konsekvensanalys.

– Man kan inte bara famla i blindo. Det har varit en massa luftslott i detta. Dessutom har man aldrig brytt sig om att fråga Anderslövsborna om hur pengarna för badet kan användas bäst, säger han.

Lennart Olsson är ordförande i Kulturgruppen Anderslöv och bygden och han tycker inte heller att politikerna skött badfrågan särskilt väl.

– För oss utanför den aktiva politiken så är detta trams. Man har ju inte gått igenom vad vi har behov av och vad vi kommer att behöva inom fem-tio år i Anderslöv.

Är ett bad det viktigaste för Anderslöv?

– Klart och tydligt nej. Det absolut viktigaste är inte badet utan det viktigaste är att man kommer igång i Anderslöv. Men i och med att man tog emot donationen så gjordes en gång en utfästelse om ett bad i Anderslöv.