Trelleborg

Beslut om bad gick tillbaka för utredning

Trelleborg Artikeln publicerades

27 miljoner kronor finns avsatta i budgeten inför år 2013 och 2014 för att bygga ett utomhusbad i Anderslöv. Men det ser fullmäktigeledamoten Bertil Larsson (SÖS) inte som något löfte utan krävde på senaste sammanträdet att frågan ska utredas bättre.

Bertil Larsson har både skrivit en motion och ett medborgarförslag om att kommunen ska se till att bygga det utlovade badet i Anderslöv. Innan sommaren beslutade fullmäktige att avsätta 27 miljoner kronor i en kommande flerårsbudget för att bygga ett utomhusbad i Anderslöv. I måndags skulle hans motion och medborgarförslag besvaras i fullmäktige. Men det blev inget svar. Majoriteten röstade för att frågan skulle gå tillbaka till kommunstyrelsen för ytterligare utredning.

– Det räcker inte att bara sätta upp en post i budgeten. Det finns många poster i budgeten som inte skett, säger Bertil Larsson (SÖS) som inte nöjer sig förrän kommunen gjort en ordentlig utredning med förslag och konsekvensanalys.

– Man kan inte bara famla i blindo. Det har varit en massa luftslott i detta. Dessutom har man aldrig brytt sig om att fråga Anderslövsborna om hur pengarna för badet kan användas bäst, säger han.

Lennart Olsson är ordförande i Kulturgruppen Anderslöv och bygden och han tycker inte heller att politikerna skött badfrågan särskilt väl.

– För oss utanför den aktiva politiken så är detta trams. Man har ju inte gått igenom vad vi har behov av och vad vi kommer att behöva inom fem-tio år i Anderslöv.

Är ett bad det viktigaste för Anderslöv?

– Klart och tydligt nej. Det absolut viktigaste är inte badet utan det viktigaste är att man kommer igång i Anderslöv. Men i och med att man tog emot donationen så gjordes en gång en utfästelse om ett bad i Anderslöv.