Trelleborg

Beslag av sprit minskar

Trelleborg Artikeln publicerades

Tullen i Trelleborg hittade mindre sprit, öl och cigaretter under första halvåret i år jämfört med 2011. Nya smugglingsmönster ligger bakom en del av minskningen.

Under perioden januari till juni 2011 tog tullen i Trelleborg nästan 16 500 liter sprit i beslag. I år är spritbeslagen nere i drygt 530 liter. Trenden går igen både när det gäller beslag av starköl och cigaretter.

– 2011 kom spriten in i stora mängder i lastbilar men det har förändrats. Vi gör inte beslag i de kvantiteterna idag. Istället kommer det mindre kvantiteter med olika transportmedel, säger Jan Hedlund, gränsskyddschef på Tullverket i Skåne och Blekinge.

En annan förklaring till att beslagen minskar kan enligt Jan Hedlund vara att smugglarna byter transportvägar. Från långa färjeresor till Trelleborg från Tyskland och Polen till snabbare resor över Öresundsbron eller båtarna från Helsingör till Helsingborg.

Antalet beslagav narkotika och dopningsmedel i Trelleborg ökar något och framförallt har mängden narkotikaklassade läkemedel skjutit i höjden. Från ingenting första halvåret 2011 till drygt 50 000 tabletter i år.

– I Trelleborg gjorde vi ett relativt stort beslag av narkotikaklassade tabletter i slutet på februari. Runt 50 000 tabletter fördelat på olika sorter, säger Jan Hedlund.

Ökningen av beslag av narkotika, dopningsmedel och narkotiska läkemedel är ingen lokal företeelse utan går igen över hela landet.

Minskningen när det gäller sprit, öl och cigaretter beror enligt Jan Hedlund inte på att tullen gjort färre kontroller i Trelleborg i år än 2011.

– Nej, vi försöker överlag fördela våra resurser på ett jämt och rättvist sätt, säger han.

I Skåne prioriterasi första hand kontroller vid Öresundsbron, därefter färjeläget i Helsingborg och slutligen Trelleborg och Ystad. Prioriteringen görs utifrån Tullverkets hotbildsanalys och regeringens regleringsbrev som styr myndighetens verksamhet.

– Men får vi in en underrättelse om något som berör Trelleborg så blir det prioritet 1, säger Jan Hedlund.

Arbetet i Trelleborg domineras av kontroller av lastbilar. Ett arbete som tar lång tid att göra manuellt men som underlättas när man har tillgång till en scannerbil. I nuläget finns bara en bil som ska fördelas på kontroller i Skåne och Blekinge.

– Det pågår en upphandling av ny scanner och förhoppningen är att vi också ska få fler, säger Jan Hedlund.