Trelleborg

Beddingestrandsbor får forma sin egen by

Trelleborg Artikeln publicerades

Vad ska hända med Beddingestrand i framtiden? Samhällsbyggnadsförvaltningen lät byborna själva komma med förslag. Resultatet ställs ut om mindre än en månad.

– Jag gillar inte alls den här idén att det ska vara så mycket höga hus, säger Eva Stjernswärd och pekar på en planritning som ligger på bordet framför henne.

Hon bor på Beddingestrand och har under tre kvällar tagit sig till Beddinge golfklubb för att tillsammans med andra bybor prata om områdets framtid. Ska man bevara Granhyddan? Vad ska ske med Pärlan?

Det är första gången samhällsbyggnadsförvaltningen provat en så kallad designworkshop. Och fördelarna är många. Om man frågar byborna vad de önskar kan man få flera uppslag och idéer. Dessutom kanske man slipper överklagande av detaljplaner längre fram om man från början involverat de boende.

Men det finns också svårigheter med projektet.

– Jag är väldigt positiv till detta initiativ. Men hur ska vi kunna enas kring en plan? frågar Christer Larsson.

Andra i rummet håller med. Alla har sina olika intressen att bevaka. Någon vill ha övernattningsmöjligheter, en annan vill absolut bevara gamla granar och en tredje tycker det skulle vara kul med ett kafé.

– Jag tycker man missat att tänka på stranden. Hur ska man kunna bevara den med de erosionsproblemen vi har här? Ekologin får vi inte glömma, säger Eva Stjernswärd.

Byborna har fått instruktioner att hålla sig inom realistiska ramar, men har ingen budget att gå efter.

– Det är ju viktigt att vi får ha visioner. Jag vill att vi ska lyfta oss från pizzerianivån, säger Pia Dahlbom.

Målet är att deltagarna ska enas om en plan för Beddingestrand. Denna ska ställas ut på Beddinge golfklubb den 17 november.

– Det har varit en spännande workshop. Detta gör vi gärna igen vid andra tillfällen, säger planarkitekt Kajsa Rue Hallén från samhällsbyggnadsförvaltningen.