Trelleborg

Beddingebo klagar på ny detaljplan

Trelleborg Artikeln publicerades

En Beddingebo överklagar nu en detaljplan som ska ge möjlighet att bygga större hus på ett område i Beddingestrand. Han menar att det inte är okej med enkelt planförfarande.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen tillsammans med en liknande plan för ett annat område på ett extra sammanträde för en tid sedan. Nämnden menade att det räckte med ett så kallat enkelt planförfarande som inte innebär en lika omfattande apparat som vid ett normalt förfarande.

Det anser dock inte Beddingebon. Han menar att förslaget innebär så stora försämringar för vissa och så stora förbättringar för andra att kommunen borde ha gjort ett mer genomgripande planarbete.

I första hand begär han att arbetet med detaljplanen tas om, som ett normalt förfarande. I andra hand vill han att området delas upp så att den äldsta delen med stora tomter får behålla den gamla detaljplanen medan de nya bestämmelserna ska gälla enbart på de övriga tomterna.

Enligt Beddingebons överklagande till länsstyrelsen finns det flera delområden i det område som omfattas av den nya planen. Ett område med stora tomter var redan bebyggt när den gamla detaljplanen kom till och där fick man även stora byggrätter.

De nya tomterna fick däremot byggrätt på bara 70 kvadratmeter plus 50 för en komplementbyggnad.

Många har dock fått bygglov för betydligt större hus på de tomterna, något som kommunen vill normalisera med den nya detaljplanen.

Beddingebon som överklagar anser emellertid att fastighetsägaren med de gamla tomterna med stora byggrätter blir lidande av den nya planen som har minder byggrätter för de stora tomterna, medan de med de mindre tomterna får en stor ekonomisk vinning.