Trelleborg

Bara ett tiotal kvar i gamla Duxfabriken

Trelleborg Artikeln publicerades

Endast ett tiotal anställda blir kvar i fabriken i Trelleborg när Temoto Production AB (före detta Dux Industrier) rekonstrueras.

Ett femtontal kollektivanställda har redan slutat sina anställningar efter förhandlingar med facket.

I mitten av juli gick Temoto Production AB i konkurs på egen begäran. Som en följd av konkursen, och rekonstruktionen av bolaget, sades samtliga anställda upp. Efter förhandlingar blev det i går klart att ett tiotal av fabriksarbetarna kommer att arbeta vidare med möbelproduktion i Trelleborg, i bolaget Bättre Bohag 1926 AB.

– Tills vidare kommer produktionen att vara kvar i Trelleborg. Hur det ser ut i framtiden vet man inte, men vi strävar efter att vara kvar eftersom vi har starka rötter här, säger Henrik Ljung som tillsammans med sina syskon Charlotte och Anders kommer att ha nyckelroller i de tre nya bolag som bildas efter rekonstruktionen.

Det är ännu inte klart hur det blir med det 25-tal tjänstemän som i dag arbetar på Temoto Production i Trelleborg. Resultatet av förhandlingarna väntas kunna presenteras i början av nästa vecka.

– Det kommer att bli några tjänstemän kvar i Trelleborg, men vi vet inte hur många, säger Henrik Ljung.

Att göra sig av med mer än hälften av de kollektivanställda i Trelleborg ska inte ses som en stor försvagning, tycker Henrik Ljung. Snarare har enheten haft en för stor kostym för de senaste årens orderläge, menar han.

– Vi anpassar oss efter den orderingång vi har och vi kommer att fokusera på ett färre antal modeller än tidigare, säger Henrik Ljung som är nöjd med rekonstruktionen.

– Vi ser mycket positivt på att vi lyckats skapa nya verksamheter och god sysselsättning ur den här situationen.

Den senaste tiden har många fått sluta på före detta Dux Industrier. Så sent som i december sades 16 personer upp efter att man beslutat flytta hela sängproduktionen till Portugal.