Trelleborg

Bakläxa för Pilevallskolan

Trelleborg Artikeln publicerades

Pilevallskolans arbete med bedöma elevernas prestationer och ge dem återkoppling på sina studieresultat är inte tillräckligt.

Det konstaterar Skolinspektionen som nu ger skolan i uppdrag att utarbeta mer konkreta metoder för hur man bedömer och följer upp elevernas kunskapsutveckling i förhållande till läroplanen.

Bristerna kom fram i en inspektion i vintras. Skolan har förklarat hur man avser komma tillrätta med bristerna, men Skolinspektionen är inte nöjd med svaret. Pilevallskolan behöver inte komma in med svar på hur man ska förbättra sig, men Skolinspektionen kommer att följa upp ärendet vid ett senare tillfälle.