Trelleborg

Bageri föreläggs med vite

Trelleborg Artikeln publicerades
Genrebild.
Foto: JUREK HOLZER / SVD / TT
Genrebild.

Ett bageri i Trelleborgs kommun har, efter ett brådskande ärende i Samhällsbyggnadsnämnden, förlagts med vite om åtgärder inte tas mot hygienbrister. Bageriet har sedan 2012 fått underkänt i flera livsmedelsinspektioner.

Bageriet i Trelleborgs kommun blev underkänt i en livsmedelsinspektion så tidigt som 2012. Då påtalades flera avvikelser från hygienregler, och även flera avvikelser som kvarstod från tidigare kontroller.

Sedan dess har det påtalats brister vid cirka 20 besök från inspektörer. Bland annat avvikelser gällande rengöring, personlig hygien och skadedjursbekämpning.

Den senaste inspektionen gjordes den 16 mars i år. Då kunde åter stora brister i rengöringen konstateras.

I ett brådskande ärende den 19 mars beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att förelägga bageriet med vite på 5 000 samt 10 000 kronor om inte åtgärder vidtogs. Åtgärderna rör främst undermålig utrustning och problem med lokalen, som lett till risker för förorening av livsmedel.