Mindre pengar i försörjningsstöd betalas ut

Text: Sofia Bergström
Publicerad 10 oktober 2012 6.30 Uppdaterad 10 oktober 2012 6.30
Större eller mindre text

Trelleborg.
Antalet barn som bor i familjer med långvarigt försörjningsstöd har minskat med mer än en tredjedel i år. Kraftfulla insatser har riktats mot dessa familjer, vilket gett bra resultat. Samtidigt har försörjningsstödet gått ner i hela kommunen i höst.

Under hela året har arbetsmarknadsförvaltningen haft problem att hålla budgeten för försörjningsstöd. Varje månad har mer pengar än vad som budgeterats betalats ut. Detta har gett ett underskott på flera miljoner. Förvaltningen har jobbat hårt med detta. Man har bland annat tillsatt en extra tjänst som jobbat enbart med att säkerställa att rätt bidrag betalas ut.

Arbetet har gett effekt. I september har mindre försörjningsstöd än vad man budgeterat för betalats ut En besparing på 193 000 kronor har kunnat göras.

– Detta trots att konjunkturen går åt andra hållet. Det blir fler varsel och fler arbetslösa, säger Ina Liljeberg (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

I prognosen för 2012 bedöms försörjningsstödet ligga på 3,5 miljoner över budget. Men nu kan resultatet alltså bli lite bättre.

Under året har allt fler barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd tagit sig ur sitt bidragsberoende. Sedan januari har antalet barn som bor i familjer med försörjningsstöd minskat med 35 procent.

– Det är en rejäl minskning. Vi har fokuserat på denna grupp på olika sätt. När det gällt olika satsningar och rehabiliteringsprojekt har vi hela tiden låtit de gå före. Och det har gett resultat, säger Cecilia Lejon, chef för arbetsmarknadsförvaltningen.

Försörjningsstöd i Trelleborg

Antal barn i hushåll med långvarigt bidragsberoende 2012
Januari September
249 86
Antal hushåll med försörjningsstöd 2012
januari mars maj juli september
468 493 482 471 411

Större eller mindre textLäsarpulsen
Toppnyheterna just nu