Både ris och ros till hastighetsplan

Text: Lasse Bryggare
Publicerad 3 oktober 2012 8.15 Uppdaterad 3 oktober 2012 8.15
Större eller mindre text

Trelleborg.
De allra flesta tycker det är bra att farterna sänks i den nya hastighetsplanen för tätorterna i Trelleborgs kommun. Och många vill ha lägre tempo på ännu fler vägar. Men en del menar att vissa sänkningar känns onödiga.

Fram till den gångna helgen hade trelleborgarna möjlighet att tycka till om förslaget till ny hastighetsplan. Västra infarten är en av de sträckor där det kommit in flera olika synpunkter.

Villaföreningen Västerjärsborna menar att sänkningen från 90 till 80 som föreslås i planen inte är tillräcklig. Föreningen anser att hastigheten från Maglarpsrondellen till Västra korset bör ligga på 60 kilometer i timmen. Även en privatperson som bor på Stavstensvägen har skrivit till kommunen och föreslagit samma sak.

Argumenten är dels trafiksäkerheten, dels miljön för de boende.

En annan trelleborgare har dock en helt annan åsikt, bland annat om Västra infarten. I sitt yttrande undrar trelleborgaren vilken skillnad en sänkning från 90 till 80 kan göra, när det finns två körfält i västlig riktning och mitträcke, men vare sig gående eller cyklister.

Östra infarten och på sträckan Bryggaregatan – Västra korset ifrågasätter trelleborgaren att hastigheten sänks till 60.

"Sammanfattningsvis vill jag påtala vikten av flyt i trafiken. Jag tror inte att hastighetssänkningarna på genomfartslederna kommer att leda till annat än köer och irritation." menar trelleborgaren.

Böste byaråd skriver att man vill ha 30-gräns genom byn på väg 9. På Löjtnant Flints väg vill byarådet ha gångfartsområde. 30 kilometer är alltför hög hastighet, menar rådet. En arbetsgrupp inom rådet har tagit fram uppgifterna om bland anat Löjtnant Flints väg, Böste Brunnaväg och andra småvägar. Det visar sig att de vägarna ägs av ett 70-tal olika fastighetsägare gemensamt, utan att någon samfällighet bildats. Enligt arbetsgruppen innebär det att kommunen inte kan bestämma om hastigheten där.

Byarådet efterlyser nu ett möte med kommunen och Trafikverket för att diskutera den framtida trafikmiljön i Böste.

Bildningsnämnden kräver i sitt yttrande att det blir 30 vid alla skolor, och förskolor samt vid busshållplatser och övergångsställen i närheten.

Skånetrafiken menar att det måste vara minst 40 på de gator där stadsbussarna kör, för att trafiken ska flyta. För regionalbussarna behövs det en analys av vilka hastigheter som bör gälla. Särskilt viktig< är en analys av linje 190 mellan Trelleborg och Ystad, menar Skånetrafiken.

Fler åsikter

En skolbusschaufför i Trelleborg skriver att han anser att det bör vara som högst 30 kilometer i timmen på genomfarten i Klagstorp. Däremot menar han att sträckan med 30 är för lång på Johan Kocksgatan i centralorten.
En boende på området vill att hastigheten sänks från 70 till 60 på väg 9 genom Gislövs strandmark. Många utfarter med begränsad sikt, smal vägbana och träd nära körbanan är riskmoment menar han.
En kvinna boende vid Gylle vill både höja och sänka farten. Eftersom skolan är borta borde hastigheten genom byn kunna höjas till 50 medan hastigheten på vägen till och igenom Norra Gylle bör sänkas från 70 till 50. Det borde öka säkerheten, anser hon.
En boende i närheten vill att hastigheten på Tommarpsvägen sänks till 30 kilometer i timmen mellan den nya ringvägen och Hedvägen, i samband med att ringvägen öppnas.
En boende på Stavstensvägen vill ha ett stort antal fartgupp på vägen samt en tydligare skylt som anger maxvikten för tyngre fordon.

Större eller mindre text30 läsare har reagerat på denna artikel

23% är glada

7% är likgiltiga

7% är nyfikna

63% är arga


Hur reagerar du på "Både ris och ros till hastighetsplan"?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Trelleborgsallehanda.se så godkänner du samtidigt våra regler.
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu