Utredning efter klätterställningsolycka

Text: Peter Dontsov
Publicerad 28 september 2012 20.20 Uppdaterad 28 september 2012 20.20
Större eller mindre text

Höllviken.
Under två veckors tid i augusti inträffade tre fallolyckor från en klätterställning på Stora Hammars skola.
Nu vill Arbetsmiljöverket att skolan gör en utredning kring händelserna som klassas som arbetsolyckor eller allvarliga tillbud. Skolan har fått fram till den 12 oktober på sig att presentera vad som låg bakom händelserna, vilka åtgärder som vidtagits och hur skolan ska förhindra att denna typ av händelse inträffar igen.

Större eller mindre textLäsarpulsen
Toppnyheterna just nu