Kräver att avtal om höghus rivs

Text: Peter Dontsov
Publicerad 28 september 2012 19.05 Uppdaterad 28 september 2012 19.05
Större eller mindre text

Trelleborg.
En trelleborgare vill att exploateringsavtalet mellan kommunen och Trelleborgshem för kvarteret Betan, den så kallade Sockerbrukstomten, upphävs.

Samma trelleborgare har tidigare överklagat detaljplanen för tomten där fyra höghus planeras, två av dem ska bli åtta våningar höga.

Trelleborgaren anser att exploateringsavtalet ska upphävas och skrivas om eftersom det inte står tydligt i avtalet hur man ska minimera hälso- och säkerhetsriskerna för människor i närheten av nybygget. Riskerna handlar bland annat om buller, förorenad jord, bly i grundvattnet och farligt gods, skriver trelleborgaren.

Större eller mindre textLäsarpulsen
Toppnyheterna just nu