Pilevallskolan i matteprojekt

Text: TA
Publicerad 18 september 2012 18.55 Uppdaterad 18 september 2012 18.55
Större eller mindre text

Trelleborg.
Pilevallskolan har blivit uttagen till pilotskola i Skolverkets satsning Matematiklyftet.

Syftet med satsningen är att utveckla lärarnas undervisningsmetoder vilket ska leda till att eleverna får bättre kunskaper. 32 grundskolor runt om i landet ska agera testpiloter och har tagits ut till en provomgång. I oktober börjar lärarna i de utvalda skolorna sin fortbildning.

De närmaste fyra åren ska fortbildningen erbjudas alla mattelärare i Sverige. Även rektorerna ska utbildas.

Större eller mindre textLäsarpulsen
Toppnyheterna just nu