Möte om olika sidor av kemi

Text: Martin Strandberg
Publicerad 5 september 2012 8.25 Uppdaterad 5 september 2012 9.10
Större eller mindre text

Alstad.
Regelverket för bekämpningsmedel måste ses över. Särskilt med tanke på att världen behöver mer mat. De hävdade lantbrukarna som igår fick tycka till om en ny rapport om kemikalier.

Linda A Wemmert (M), riksdagsledamot och ersättare i miljö- och jordbruksutskottet, har för partiets räkning skrivit rapporten Kemikalier. En av hennes slutsatser är att det råder stor inkonsekvens på kemikalieområdet.

– Ett medel kan vara godkänt för att impregnera en altan där barn kryper omkring. Men samma medel får inte användas som bekämpningsmedel, säger hon.

I sin rapport betonar hon därför att det behövs en större samsyn på kemikaliefrågan. Dels mellan olika myndigheter, universitet och företag. Dels mellan länder inom EU.

Henrik Malm är lantbrukare, och han välkomnar en översyn av regelverket. Men tycker också att kommunerna och myndigheterna behöver förändra sitt arbetssätt gentemot lantbruket.

– Man ringer till Vellinge kommun eller Trelleborg och undrar en sak om bekämpningsmedel. Då kan man få helt olika besked. Sen har vi Kemikalieinspektionen, och de kan vara svåra att få tag i, säger han.

Rapporten presenterades på tisdagen i Lantmännens lokaler i Alstad. Med på mötet fanns också representanter för LRF och Lantmännen. En av frågorna som togs upp var användningen av bekämpningsmedel kontra ett ökat livsmedelsbehov.

– Ingen vill tillföra mer bekämpningsmedel än nödvändigt. Så jag tycker det finns mycket bra i rapporten. Men bara varannan portion som vi äter är producerad i Sverige. Samtidigt behöver världen allt mer mat. Ett helt ekologiskt lantbruk skulle halvera skördarna, säger Christer Mårtensson, vice regionordförande i LRF.

Bekämpningsmedel

Under 2011 såldes knappt 2 000 ton bekämpningsmedel till svenska lant- och skogsbrukare. Industrin köpte 6 000 ton och hushållen nästan 800 ton.
Källa: Kemikalieinspektionen

Större eller mindre textLäsarpulsen
Toppnyheterna just nu