Inget gehör för hastighetsbegränsning

Text: Peter Dontsov
Publicerad 28 augusti 2012 15.45 Uppdaterad 28 augusti 2012 15.45
Större eller mindre text

Anderslöv.
Högsta tillåtna hastighet ska även i fortsättningen vara 70 km/h på Rydeholmsvägen utanför Anderslöv. Det står klart sedan Transportstyrelsen avslagit ett överklagande från en boende som begärt att en hastighetsbegränsning på 30 alternativt 40 km/h skulle införas på vägen.
Transportstyrelsen delar länsstyrelsens bedömning av vägen. Länsstyrelsen påpekade i sitt beslut att det är varje enskild förares skyldighet att anpassa hastigheten i förhållande till vad trafiksäkerheten kräver. Transportstyrelsens beslut kan inte överklagas.

Större eller mindre textLäsarpulsen
Toppnyheterna just nu