Mer belysning önskas

Text: Magnus Aspegren
Publicerad 27 augusti 2012 14.08 Uppdaterad 27 augusti 2012 14.09
Större eller mindre text

Smygahamn.
Det saknas belysning längs gångstigen runt Fågelvägsområdet och ner mot hamnen i Smygehamn. Det anser en boende i området som därför har skickat in ett medborgarförslag i ämnet till kommunen.
Förslagsskrivaren menar att tryggheten skulle öka för de som går genom området till och från busshållplatsen vid väg 9.

Större eller mindre textLäsarpulsen
Toppnyheterna just nu