Klagar på utsiktstorn

Text: Andreas Mårtensson
Publicerad 18 augusti 2012 17.34 Uppdaterad 18 augusti 2012 17.35
Större eller mindre text

Maglarp.
Bakslag för grannar som som vill förhindra utsiktstorn.

Fastighetsägare i Maglarp som kämpar mot att grannen ska få bygga ut sitt utsiktsrum på tomten har fått bakslag i mark- och miljödomstolen. Fastighetsägarna har överklagat bygglovet för utsiktsrummet till mark- och miljödomstolen och yrkat på inhibition men har nu fått nej på sin begäran om inhibition. Beslutet kan tyda på att de inte kommer att få gehör för sitt överklagande.

Grannen vill bygga ut tornet till att bli 17 kvadratmeter mot nuvarande sju. Han har tidigare fått avslag i samhällsbyggnadsnämnden men rätt i länsstyrelsen.

Större eller mindre textLäsarpulsen
Toppnyheterna just nu