Vänstertrafik föreslås på gångbanor

Text: TA
Publicerad 14 augusti 2012 13.00 Uppdaterad 14 augusti 2012 13.00
Större eller mindre text

Trelleborg.
En trelleborgare föreslår att man inför vänstertrafik på alla gång- och cykelbanor i kommunen.
I ett medborgarförslag skriver trelleborgaren att detta skulle underlätta trafiken på gång- och cykelvägar och att man med förändringen inte skulle behöva separata fält för gångtrafik och cykeltrafik. Eftersom hundägare oftast har hunden till vänster om sig när de promenerar så skulle vänstertrafik även förhindra oönskade möten mellan gång- och cykeltrafikanter och hundar, anser trelleborgaren.

Större eller mindre textLäsarpulsen
Toppnyheterna just nu