Anhörig klagar på höghus

Text: Lasse Bryggare
Publicerad 11 juli 2012 13.30 Uppdaterad 11 juli 2012 13.31
Större eller mindre text

Trelleborg.
En anhörig till en av de boende på LSS-boendet vid Flygelgränd överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för fyra höghus på sockerbrukstomten.

Liksom ett grannpar som tidigare överklagat detaljplanen menar hon att husen blir alldeles för höga. Enligt den anhöriga var det aldrig tal om att det skulle byggas så höga hus på tomten när hennes släkting flyttade in för sju år sedan. Då talades det om tvåvåningshus och en park, skriver hon i sitt överklagande till länsstyrelsen.

Om det byggs fyra höghus, som detaljplanen medger, skulle utemiljön på LSS-boendet bli skuggad, menar den anhöriga. Dessutom skulle det bli full insyn i LSS-boendet från höghusen, enligt överklagandet.

"Absolut ingen hänsyn har tagits till de tolv LSS-boende" skriver den anhöriga.

Dessutom har ingen information om den nya detaljplanen getts till personal, försteståndare, anhöriga eller gode män, skriver hon vidare.

En ytterligare försämring för de boende är ökningen av trafiken, menar den anhöriga.

"Kan väl knappast tala om god miljö, då det kommer att köra cirka 500 bilar per dygn utanför deras fönster" skriver hon.

Större eller mindre textLäsarpulsen
Toppnyheterna just nu