Framtida störtfloder ska byggas bort

Text: Andreas Mårtensson
Publicerad 22 maj 2012 8.30 Uppdaterad 22 maj 2012 12.56
Större eller mindre text

Trelleborg.
För att minska risken för översvämningar och övergödning ska kommunens åtta största dikningsföretag byggas om och moderniseras. Kostnad: 130 miljoner kronor.

– Många dikningsföretag har inte den kapacitet som krävs, säger Patrik Holmberg (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

På senare tid har översvämningarna i kommunen blivit fler och därför har frågan om dikningsföretagens kapacitet kommit upp till ytan. Nu vill Trelleborgs kommun stämma i bäcken, och har därför ansökt om 130 miljoner kronor i bidrag av havs- och vattenmyndigheten för att bygga om, modernisera och klimatanpassa dikningsföretagen.

– Det handlar dels om att undvika översvämningar, men egentligen lika mycket om att utsläppen inte ska gå direkt ut i havet. Det är ett väldigt omfattande arbete, men det genomförs så skapar det fantastiska förutsättningar för Östersjöns fortlevnad, säger Patrik Holmberg.

Projektet ska pågå i tre år och under den tiden ska dikningsföretagen byggas om så att man översvämningar i dikena vid regn och höga havsvattennivåer i Östersjön. Projektets tre huvudsyften är att minska näringsutsläppen via åarna till Östersjön, motverka översvämningar och producera material för produktion av biogas.

Trelleborgs kommun är delägare i många dikningsföretag, tillsammans med andra markägare, till exempel jordbruksföretag och kyrkan. Patrik Holmberg räknar med att staten ska stå för den största kostnaden, men hittills har Havs och vattenmyndigheten bara beviljat bidrag för tre miljoner kronor.

– Det blir kanske inte så många grävskopor i marken för de pengarna, men det räcker för att vi ska kunna påbörja en projektering. Jag har goda förhoppningar om att Havs- och vattenmyndigheten går in med en betydande del av kostnaden i slutändan, säger Patrik Holmberg.

Dikningsföretag

Dikningsföretag är en typ av samfällighet mellan fastighetsägare på landsbygden.
Syftet är att dränera marken och på så sätt göra den mer odlingsbar och minska risken för översvämningar.
Dikningsföretaget består oftast av ett antal grävda diken, täckta kulvertar eller omgrävda och rätade vattendrag.
I Sverige finns 30 000 registrerade dikningsföretag.
Källa: www.lansstyrelsen.se och kavlingeaprojektet.se

Större eller mindre text11 läsare har reagerat på denna artikel

64% är glada

9% är likgiltiga

27% är nyfikna

0% är arga


Hur reagerar du på "Framtida störtfloder ska byggas bort"?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Trelleborgsallehanda.se så godkänner du samtidigt våra regler.
  • avatar piga  2 dagar sedan
  • Det är egendomligt att det är vi skattebetalare ska betala för lantbrukarnas miljöförstöring/utsläpp.Är det inte deras eget ansvar, alla andra verksamheter får ju själva betala för sin miljöförstöring. Däremot är det sin sak att vi skattebetalare hjälper till att förhindra översvämningar.
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu