"Gör väg 511 till kustallé"

Text: TA
Publicerad 4 maj 2012 17.26 Uppdaterad 4 maj 2012 17.26
Större eller mindre text

Trelleborg.
En före detta trelleborgare, och numera Höllvikenbo, har stora idéer för väg 511 mellan Albäck och Kämpinge.

Mannen skriver i ett brev till Trafikverket, Trelleborgs kommun och Vellinge kommun att han gärna ser en kustallé på sträckan.

I allén vill han ha gång- och cykelväg samt eventuellt biltrafik i en maxfart av 50 kilometer i timmen.

Höllvikenbon tänker sig rastplatser, parkeringar, fiskestugor, fågelstationer och badplatser längs sträckan. Han vill även att Trafikverket utreder möjligheten att Vellinge och Trelleborgs kommuner tar över ansvaret för kustvägen.

Större eller mindre textLäsarpulsen
Toppnyheterna just nu