"Utvecklingsbolaget på rätt väg"

Text: Andreas Mårtensson
Publicerad 27 april 2012 12.46 Uppdaterad 27 april 2012 16.16
Större eller mindre text

Trelleborg .
Det kommunala utvecklingsbolaget har inte misslyckats med sitt uppdrag att utveckla näringslivet. Det anser bolagets ordförande Bert Ekstrand (FP).

– Jag tycker inte vi har avvikit så mycket från det som står i bolagsordningen. Varken den eller ägardirektiven säger vad det är vi ska uppnå, säger Bert Ekstrand.

I gårdagens tidning rapporterade TA om den granskning som kommunens revisorer gjort av utvecklingsbolaget. Revisorerna ger bolaget och dess ägare, Trelleborgs kommun, hård kritik. Bland annat saknas det nyckeltal samt mål och riktlinjer för verksamheten. Bolagets styrelse ägnar för lite tid åt att diskutera näringsliv och dialogen med politikerna i kommunstyrelsen är för knapphändig.

Bert Ekstrand håller med om att det saknas policys och riktlinjer, men det tycker han inte är bolagets fel.

– Jag tycker det är ägarens sak att fastställa mål för verksamheten, säger han.

Bert Ekstrand vill framhålla att utvecklingsbolaget under 2011 inte fick något ökat anslag för verksamheten trots att man då fick ansvar även för småbåtshamnarna och utvecklingen av Smygehuk. Därför var det naturligt att bolaget fick prioritera mellan de olika uppdragen, menar han.

Men bolaget är på rätt väg, hävdar Ekstrand. Bland annat eftersom man nu fått ett tillskott i form av en 60-procentig tjänst som näringslivskoordinator.

Dialogen med kommunledningen håller Bert Ekstrand med om kan bli bättre. I nuläget träffas den politiska sidan i utvecklingsbolaget och kommunstyrelsen bara ett par gånger om året.

– Visst skulle vi kunna träffa dem oftare, då är det lättare att ha koll på vad de förväntar sig av oss, säger Bert Ekstrand.

Ekstrand vill ändå inte säga att revisionsrapporten är orättvis, men menar att det finns en sak som revisorerna inte tagit upp i sin rapport. Det är ökningen av antalet företag inom turistnäringen.

– Turismen är den näring som snabbast skapar fler företag och arbetstillfällen. Under året har ett antal nya företag etablerats, det får man inte räkna bort när det handlar om näringslivsutveckling, säger Bert Ekstrand.

Större eller mindre text27 läsare har reagerat på denna artikel

15% är glada

0% är likgiltiga

4% är nyfikna

81% är arga


Hur reagerar du på ""Utvecklingsbolaget på rätt väg""?

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Trelleborgsallehanda.se så godkänner du samtidigt våra regler.
  • avatar MarcusCato  3 dagar sedan
  • Verkar vara ett behagligt ägardirektiv som passar både kommunstyrelsens ordförande och Utvecklingsbolagets ordförande.
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu