Havet äter upp Beddingestrand

Text: Lasse Bryggare
Publicerad 24 juni 2011 10.46 Uppdaterad 15 juli 2011 23.35
Större eller mindre text

Beddingestrand.
I Beddingestrand är många av de boende rädda för att havet sakta men säkert äter upp stranden. Beddinge strandskyddsförening arbetar för att minska skadorna på stranden.

– Vid några tillfällen har det skett stora förändringar. 1872 var den första stora kända erosionen och 1983 försvann ett 50-tal meter av stranden på vissa ställen, säger Per-Anders Bengtsson, ordförande i föreningen.

De senaste vintrarna har varit ganska skonsamma mot stranden. När det ligger is så har havet ingen chans att tära på stranden. I Beddingestrand fruktar man mer milda vintrar än stränga.

– De ursprungliga fiskestugorna i det gamla fiskeläget ligger ganska nära strandkanten nu, säger Per-Anders Bengtsson.

Flera av forten i Per Albin-linjen i Beddingestrand har tagits bort eftersom de hamnade långt ute i vattnet. En fastighet har varit akut hotad men kunnat räddas genom stenskoning av stranden.

– I andra länder arbetar man betydligt mer mot erosionen än i Sverige, som i Danmark, Nederländerna och Frankrike bland annat, säger Patrick Verhaegen, styrelseledamot i föreningen.

Strandskyddsföreningen menar också att Trelleborgs kommun inte visat samma intresse för problemen som Ystad.

–Där tar man erosionen på stort allvar, säger Claes Westlin i föreningen.

I strandskyddsföreningen har en insikt mer och mer vuxit fram om att det är oerhört svårt, för att inte säga omöjligt att bygga bort erosionen.

– Erosionen kan man inte göra något åt. Vad vi vill är att man ser till att skadeverkningarna av den blir så små som möjligt, säger Per-Anders Bengtsson.

En lösning som föreningen tittat på är att helt enkelt ta sand från havsbottnen och lägga på stranden.

– Det kan vara enda sättet att minska skadorna; ett kontinuerligt arbete som man fortsätter med år efter år, säger Per-Anders Bengtsson.

Förutom med erosionsproblematiken arbetar föreningen också med vattenkvalitén vid badstranden. Som på många andra håll vid sydkusten har man problem med ruttnande tång. Boven kan vara övergödning.

– Vi arbetar också med naturvård och vill se till att strandängar som den gamla golfbanan bevaras, menar Per-Anders Bengtsson.

En annan fråga som många boende i Beddingestrand reagerar över är att det inte finns någon lekplats i byn.

– Det är en sak som kommit upp i föreningsrådet, säger Per-Anders Bengtsson.

TA tar tempen på...

Artikelserie där vi besöker byarna runt om i Trelleborg.

Beddingestrand

Invånarantal: 1217
Beddinge nämns första gången i skrift 1316 då det benämns ”de Bitinge”. Namnet kan komma från betesmarkerna som fanns i socknen.
1749 färdades Linné förbi ”Bedinge leje”. Då fiskades där sill, flundra, torsk, ål och lax.
Så sent som 1960 fanns det 13 yrkesfiskare och två binäringsfiskare i Beddingestrand.
Under senare delen av 1800-talet pågick en livlig handel med stenkol och spannmål från en rad bryggor vid Beddingestrand.
Under 1920-talet förekom det också en hel del spritsmuggling vid kusten. Egon Prahl berättar i sin bok ”Vemmenhögs härad” en rad historier om spritsmugglingen vid Beddingestrand.
Dansställena Granhyddan och Paddan, sedermera Pärlan, rymmer också mycket Beddingestrandshistoria.

Större eller mindre text49 läsare har reagerat på denna artikel

6% är glada

43% är likgiltiga

27% är nyfikna

24% är arga


Hur reagerar du på "Havet äter upp Beddingestrand"?
Läsarpulsen
Toppnyheterna just nu