Trelleborg

Arbetsmiljöverket kritiserar gymnasiet

Trelleborg Artikeln publicerades

Vid en inspektion i början på juni upptäckte Arbetsmiljöverket flera brister i arbetsmiljön på Söderslättsgymnasiet. Skolan måste åtgärda felen innan 4 september.

Det var den 7 juni som Arbetsmiljöverket genomförde inspektionen. Då upptäcktes flera brister. Eleverna som murade saknade skyddsglasögon och det fanns inga uppgifter om hur mycket vibrationer vissa maskiner skapade.

Inspektörerna pekade också ut brister i det administrativa arbetet. Kontrollerna av säkerheten för dem som gör praktik via byggprogrammet var inte tillräckliga, dessutom var målen i arbetsmiljöpolicyn oklara. Sammanlagt hittade inspektörerna brister på åtta punkter.

Dessa måste vara åtgärdade senast den 4 september. Annars riskerar skolan att behöva betala vite.