Trelleborg

Arbete med säkerheten ställs in

Trelleborg Artikeln publicerades

Tekniska nämnden beslöt på sitt senaste sammanträde att lägga ner planerna på att höja trafiksäkerheten på landsbygden. Orsak: brist på pengar.

– Jag ville att vi trots allt skulle gå vidare med planerna och söka kompensation i efterhand, säger Eric Samuelson (M), ordförande i tekniska nämnden. Men jag fick bara med mig MP, resten av ledamöterna var emot.

Bakgrunden är att tekniska nämnden begärt anslag för ett omfattande program för att höja trafiksäkerheten på landsbygden, särskilt för de oskyddade trafikanterna. Enligt planen skulle det bli åtgärder i Västra Tommarp och Skegrie, i Smygehamn, i Anderslöv, i Alstad och längs kusten väster om Trelleborg, i Klagstorp, i Gislösv läge, Svartesjö och Serresjö, i Simremarken-Böste samt i Beddingestrand-Skateholm. Det handlar bland annat om hastighetsdämpning, bättre övergångsställen, renovering av gång- och cykelbanor.

Men tekniska nämnden har fått sin begäran i retur från kommunstyrelsen, med frågan om nämnden kan klara det utan mer pengar.

Tekniska nämndens majoritet menar dock att det inte går. Under hela 2000-talet har kraven på nämnden ökat, på grund av ökad utbyggnad, utan att nämnden fått kompensation fullt ut för det i form av höjda anslag, anser ledamöterna. Om kommunens ekonomi inte tillåter kompensation måste investeringstakten minska och de investeringar som görs bara vara de mest nödvändiga.

Tekniska nämndens majoritet anser då att de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna får stå på vänt till ekonomin blir bättre.