Trelleborg

Ännu fler skyttar överklagar förbud

Trelleborg Artikeln publicerades

Även Sjöormens pistolskytteklubb överklagar nu samhällsbyggnadsnämndens beslut att förbjuda skytte på kvällar och helger, om inte ljudnivån sänks.

Tidigare har både Trelleborgs sportskytteklubb, Trelleborgs jaktskytteklubb och Trelleborgs pistolskytteklubb överklagat beslutet.

Klubbarna menar bland annat att förbudet mot att skjuta på kvällstid och helger kommit till alldeles för snabbt och att det redan finns tävlingar inplanerade.

En klubb, Trelleborgs frivilliga skytteförening, har fått dispens för sin tävling med k-pist som hölls 2 och 4 juni.

Sjöormens pistolskytteklubb skriver i sitt överklagande att klubbens verksamhet inte borde omfattas av förbudet. Pistolskyttarna anser också att bullervärdena som anges i nämndens beslut är felaktiga.

Enligt Sjöormens åsikter borde gränsvärdena dels vara högre, dels anges som ett intervall. Enligt klubben borde intervallet ligga inom 65-70 decibel. Det är enligt riktlinjerna från Naturvårdsverket, hävdar klubben.

Om beslutet får råda blir träningsmöjligheterna för klubbens medlemmar betydligt sämre och tävlingar går inte att genomföra alls, skriver Sjöormens pistolskytteklubb i sitt överklagande.

De synpunkterna stämmer ganska bra överens med överklagandena från övriga klubbar. Kort framförhållning från nämndens sida, och en diskussion om gränsvärdena går igen i de flesta av klubbarnas överklaganden.

Ett argument som förts fram är också att det är kommunens eget fel att det blivit konflikt mellan skyttet och de boende genom att man gett bygglov till bostäderna som ligger nära skjutbanan.