Trelleborg

Anhörig överklagar höghusbyggen

Trelleborg Artikeln publicerades

Tidigare har en granne och en anhörig till en LSS-boende överklagat den nya detaljplanen för sockerbrukstomten i centrala Trelleborg. Nu överklagar ytterligare en anhörig planen, som tillåter fyra höghus att byggas på tomten.

Det handlar om Trelleborgshems planer på att bygga fyra höghus på tomten, med upp till åtta våningar.

De nya höghusen kommer att klart försämra livskvaliteten för de boende, menar den anhöriga. Skuggning, trafikbuller, insyn och brist på integritet är några av de försämringar som de boende kommer att få, enligt överklagandet.

Den anhöriga vänder sig även starkt emot att ingen på de båda LSS-boendena på tomten fått chansen att ge sin syn innan kommunfullmäktige antog planen.

"Under utarbetandet av den nya detaljplanen har inte någon kontakt tagits med företrädare för de boende, vilket är en medborgerlig rättighet i vårt samhälle" skriver den anhöriga i sitt överklagande.

Den anhöriga menar också att man vid flera tillfällen i kommunen bortsett från gruppen "LSS-are" som kommuninvånare.