Trelleborg

Anhållen förlorade sitt jobb

Trelleborg ,
Foto:

Ett polisärende gjorde att trelleborgaren förlorade sitt jobb. Nu kräver han ersättning.

Artikeln publicerades 22 augusti 2017.

Tre dygn satt trelleborgaren anhållen misstänkt för olaga förföljelse. Ärendet blev sedan nedlagt. Nu har mannen begärt ersättning från Justitiekanslern. Enligt ansökan förlorade mannen sitt jobb på grund av att han var frihetsberövad. Han begär därför dels ersättning för förlorad inkomst de dagarna han satt anhållen, dels för lidande och dels en månadslön som ersättning för det förlorade jobbet. Totalt begär mannen 34 000 kronor från staten.