Trelleborg

Anderslöv - en vit fläck i fullmäktige

Trelleborg Artikeln publicerades

Anderslöv är den näst största tätorten i Trelleborgs kommun med drygt 1 800 invånare. Men orten har ingen representation i det högsta politiska organet, kommunfullmäktige.

Den ledamot som bor närmast är Christine Stafström (MP) från Grönby (se artikel intill) och det finns ytterligare fyra ledamöter som bor i området runtomkring. Det är moderaterna Charlotte Odell-Zinn och Dag Håkansson, Folkpartiets Bert Ekstrand samt sverigedemokraten Helmuth Petersén.

Men i Anderslövs tätort är det tomt. Inte en enda av de 1 800 invånarna sitter i fullmäktige. Detta kan jämföras med Smygehamn som har fyra ledamöter på 1 300 invånare.

Fullmäktiges största parti, Socialdemokraterna, har inte ens någon ledamot i närheten, nästan alla bor inne i Trelleborg. Oppositionsrådet Catherine Persson bor närmast Anderslöv, i Gislövs by. Hon tror inte att den sämre politiska representationen bland Anderslövsborna är ett mått på bristande engagemang och intresse.

– Jag tror det går lite i vågor, ibland är det fler personer aktiva från en ort, ibland färre. När jag började i politiken var det flera från Anderslöv som var tongivande, säger Catherine Persson.

Hon tycker att det kan vara ett demokratiskt problem att ha låg eller ingen politisk representation på en ort.

– Vi som är förtroendevalda har ett ansvar för alla kommundelarna, men det kan inte helt kompensera för att det inte finns representation. Så visst är det delvis ett bekymmer, säger hon.

Catherine Persson säger att det pågår ett kontinuerligt arbete i partiet för att få en jämnare representation. Inte bara vad gäller bostadsort, utan även kön, ålder och erfarenhet.

Inom Moderaterna pågår inte ett sådant aktivt arbete. Kommunalrådet Ulf Bingsgård (M) tycker istället att det politiska intresset är det viktigaste.

– Vi har inte aktivt arbetat för att man ska ha en viss representation på det sättet utan det är upp till vem som helst att engagera sig ifall man är intresserad och delar våra synpunkter.

Kan det vara ett problem att inte ha god representation från alla delar av kommunen?
– Mångfalden berikar, ju fler som är med från olika håll, desto bättre är det. Så visst hade det varit roligt om fler från Anderslöv engagerar sig i politiken. Men det vore konstigt om man gick ut och tvångsrekryterade folk för att man behöver någon från en viss del i kommunen.

Ibland hörs röster från Anderslöv som menar att politikerna i Trelleborg inte bryr sig så mycket om landsbygden. Men det är inte sant, menar Ulf Bingsgård.

– Vi har ett engagemang och ett ansvar för hela kommunen, men det är lätt att folk skapar sig en sådan bild för att det är behändigt att skylla ifrån sig, säger Ulf Bingsgård.

Läs resten av serien om Anderslöv i papperstidningen eller köp vår pdf-tidning här.