Trelleborg

Alla får chansen säga sitt om rättspsyk

Trelleborg Artikeln publicerades

17 oktober får alla trelleborgare chansen att säga sitt om planerna för det rättspsykiatriska centrumet i Mellanköpinge. Då hålls ett samrådsmöte om detaljplanen i Parken.

– Regionen kommer också att vara med på mötet för att förklara verksamheten, säger Claus Pedersen, samhällsbyggnadschef i Trelleborg. Det finns ju ett stort intresse för innehållet i byggnaderna, inte bara utseendet.

Det rättspsykiatriska centrumet ska få cirka 50 vårdplatser i den första etappen och beräknas ge ungefär 120 jobb.

BSK Arkitekter har ritat byggnaden som har tre flyglar på vardera två våningar med en gemensam innergård. Huvudentrén vänder sig mot staden medan patientavdelningarna riktas mot det öppna landskapet i norr och öster.

De tre avdelningarna får varsin grön gård, och även tillgång till en gemensam innergård. Avdelningarna ska ha stora gemensamma utrymmen som är lätta att överblicka.

Det rättspsykiatriska centrumet blir Sveriges största så kallade passivhus, vilket innebär att den till stor del värms upp av den energi som redan finns i konstruktionen.

Centrumet ska även producera energi. Enligt planerna ska det bli solfångare på 100 kvadratmeter på taket. Det ska täcka behovet av varmvatten från april till september. Dessutom ska det finnas cirka 1000 kvadratmeter solceller som ska producera el på taket.

I planerna finns också två mindre vindkraftverk som ska ge ström till fastigheten.

Enligt tidsplanen ska kommunfullmäktige kunna anta detaljplanen under första halvåret 2013.