Trelleborg

Åkermarkspriserna stiger mest i sydväst

Trelleborg Artikeln publicerades

På Söderslätt finns landets bästa odlingsjord- och priset sätts därefter. Här kostar en hektar åkermark tolv gånger så mycket som i Norrland.

Det visar ny statistik från Jordbruksverket. Mellan 2008 och 2011 har priset på jordbruksmark stigit med 26 procent i hela landet. Störst prisökning har det som av Jordbruksverket kallats för Götalands södra slättbygder, där Söderslätt ingår, haft.

Under tidsperioden steg priserna på åkermark i Götalands södra slättbygder med 46 procent.

I sydväst finns också förra årets genomsnittliga toppnotering på en hektar åkermark, 153 500 kronor. Det kan jämföras med det lägsta priset, 12 600 kronor per hektar åkermark i övre Norrland.

Den stora prisskillnaden tillskrivs den bördiga myllan på de skånska slätterna.

– Man kan odla enklare i slättbygd är skogsbygd. Bördigheten är den stora förklaringen, säger Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket.

När städerna växer krymper odlingsarealen. Samtidigt vill många lantbrukare i södra Skåne expandera sin verksamhet.

– Det är relativt lite mark som kommer ut på marknaden och efterfrågan är tämligen stor. Vi har en helt annan avkastning på marken i södra Skåne än längre upp i landet. Klimatmässigt och jordartsmässigt finns inget som matchar Söderslätt, säger Janne Nilsson, fastighetsmäklare på LRF konsult i Malmö.

Han har inte märkt att de höga markpriserna avskräckt de lokala odlarna från att expandera.

– Det kan vara en god investering även om den just nu kostar mer än den ger, säger Janne Nilsson.

Det genomsnittliga priset på åkermark 2011 är cirka tre gånger högre än för tio år sedan. Janne Nilsson tror att utvecklingen lugnar sig nu.

– Prisökningen har saktat av lite och nu har vi en försiktigare prisökning. På sikt blir det en svag stigning, det är min bedömning, säger han.