Trelleborg

60 år för naturskyddet

Trelleborg Artikeln publicerades

Havet, bin, fåglar och stadsodling är några av de ämnen som står i fokus när Naturskyddsföreningen i Trelleborg firar 60-årsjubileum. Torsdag och fredag 18 och 19 oktober bjuder föreningen på en rad föreläsningar i Parken.

– Den första dagen handlar om havet och riktar sig till stor del till dem som har ett yrkesmässigt intresse, säger Kristin Johansson från Naturskyddsföreningen länsförbund som samarbetar med Trelleborgs-kretsen om jubileumsarrangemanget.

På torsdagen presenteras projekt som är välkända för de miljöintresserade i Trelleborg, som Tullstorpsån, Tång och alger, marint naturreservat samt problemen kring havsnivåhöjningar.

Dessutom talar Estelle Larsson, doktorand i miljövetenskap, om problemet med medicin i vattnet.

– Vi hoppas kunna visa upp Naturskyddsföreningen genom jubileumsarrangemanget, säger Rikard Lehmann, ordförande i Trelleborg. Vi diskuterade först att lägga det på en helg istället för att kunna locka fler från allmänheten, men till slut beslöt vi oss för de här dagarna, bland annat för att det gick att få en bra lokal då.

Fredagen ägnas åt föreläsningar på temat biologisk mångfald. Biet, både det vilda och det tama, uppmärksammas bland annat genom föreläsningen "Biet– naturens hjälte".

Hållbart lantbruk och kretslopp och eko-tänk är rubriker på andra föreläsningar.

Staffan Åkeby, ordförande i Skånes ornitologiska förening berättar att även den föreningen fyller 60 år och Liv Zetterling från Malmö stad talar om stadsodling.

– Vi är glada över att konstnären Chris Drury från Storbritannien kommer och berättar om sina verk, säger Rikard Lehmann. Och Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Sverige finns också med under eftermiddagen och kvällen på fredagen.

Alla föreläsningar är gratis, men inte mingel på fredagskvällen och lunch.