Trelleborg

44-åring döms för dödsmisshandel

Trelleborg Artikeln publicerades
Foto:Tommy Svensson

Hovrätten fastställer domen för den 44-årige trelleborgare som sommaren 2015 slog en man på en kräftskiva så att han avled. Enligt hovrätten finns det inga tvivel om att slaget orsakade 56-åringens död.

I hovrätten ville åklagaren skärpa straffet, medan 44-åringen ville bli friad från alla anklagelser. 44-åringen menade att han delade ut slaget i självförsvar. Hans försvarare, Mikael Nilsson, ansåg dessutom att det inte är säkerställt om det var slaget eller fallet i asfalten som orsakade den hjärnskada som ledde till 56-åringens död.

En professor i neurokirurgi menade i hovrätten att 56-åringen inte dog av den skada som rättsläkaren fastställt, utan en annan skada på hjärnan som han ådragit sig när han föll mot asfalten.

Hovrätten går dock på tingsrättens linje och fastställer domen på ett år och nio månaders fängelse för grov misshandel och grovt vållande till annans död.

Hovrätten tror mer på rättsläkaren än på professorn, och menar dessutom att 44-åringen ska dömas oavsett om det var slaget eller fallet som orsakade de dödliga skadorna. Hovrätten skriver i domen att det är uppenbart att det var 44-åringens slag som gjorde att 56-åringen föll till marken och slog i huvudet, och att det samlade våld som 56-åringen utsatts för orsakade de skador som ledde till hans död.

Enligt hovrätten borde också 44-åringen ha insett att slaget kunde leda till 56-åringens död, även om en sådan konsekvens kan te sig som mindre sannolik. Och att det skulle röra sig om nödvärn från 44-åringens sida viftar hovrätten bort. Enligt hovrätten kan inte 44-åringen ha känt sig hotad vid tidpunkten för slaget.

Att 56-åringen gett sig på 44-åringen under kvällen såg tingsrätten som en förmildrande omständighet och gav tre månaders strafflindring.

Hovrätten menar dock att det gått för lång tid mellan händelserna för att 56-åringens slag mot 44-åringen ska kunna ses som en förmildrande omständighet. 44-åringen hade gott om tid att besinna sig, menar hovrätten. Däremot håller hovrätten med om att det faktum att 44-åringen förlorat sin försörjning till följd av händelsen ska medföra viss strafflindring, och fastställer tingsrättens straff.

44-åringen döms också att betala sammanlagt cirka 300 000 kronor i skadestånd till 56-åringens närstående och dödsboet.

Bakgrund

Kräftskivan

Den 22 augusti 2015 arrangerades en kräftskiva på Maskingatan där både 44-åringen och 56-åringen befann sig.

Under kvällen blev det bråk mellan 44-åringen och 56-åringen, och 56-åringen ska då ha slagit 44-åringen i ansiktet.

Senare stod 56-åringen och pratade med bekanta utanför tältet. 44-åringen sprang då fram och slog 56-åringen i ansiktet så att han trillade och slog i huvudet. Han avled senare på sjukhus.

Visa mer...