Tomelilla

Ovanligt fenomen upptäckt i Skogsbacken

Tomelilla Artikeln publicerades
Håris i Skogsbacken i Tomelilla.
Foto: Bosse Larsson
Håris i Skogsbacken i Tomelilla.

Ett ovanligt fenomen upptäcktes under en promenad i Skogsbacken i Tomelilla på lördagen: Håris. Exakt hur de långa, böjda iskristallerna bildas är inte klarlagt.

Det var Bosse Larsson som uppmärksammade och fotograferade fenomenet under en promenad i strövområdet mitt i Tomelilla under lördagen.

Enligt SMHI bildas håris när fukt tränger ut ur vattenindränkta trästycken vid temperaturer strax under noll grader.

”Träbiten får inte vara frusen medan den omgivande luftens temperatur ska ligga strax under noll. Vatten som tränger ut ur träet genom små porer kan då frysa och växa till inifrån så att stråna blir längre och längre”, skriver SMHI på sin hemsida.

SMHI konstaterar vidare att det eventuellt krävs att vattnet i det ruttnande träet måste innehålla bakterien Pseudomonas syringae för att håris ska kunna bildas.

Enligt Wikipedia måste träet vara angripet av svamp.

”Koldioxiden som bildas när svampen bryter ner träet trycker ut vattnet i träet genom vedstrålarna. I vattnet finns organiska ämnen lösta som katalyserar isbildningen, så att vattnet kan frysa omedelbart när det tränger ut ur träet, trots att temperaturen bara är något under 0 °C.”