Debatt

Socialdemokraterna

Debatt Artikeln publicerades

1. Vi kommer att öka kvalitén i äldreomsorgen. De senaste åren har valfrihet inom äldreomsorgen inte handlat så mycket om individen, utan tyvärr mer om valfrihet för företag inom äldreomsorg. Det vill vi ändra på. Vi vill att det för äldre ska finnas större utbud och fler möjligeter med bättre kvalitet när det gäller boende, vardagsbestyr och fritid för att öka livskvaliteten. Det behövs till exempel mer aktiviteter för äldre med funktionshinder.

2. Ungdomssatsningar för att bättre kunna ta klivet in i vuxenlivet. Det är bekymmersamt att allt fler trelleborgsungdomar inte klarar skolan med godkända betyg. Vi vill ta krafttag för att komma till rätta med det. Riktade åtgärder behövs i både förskola, skola och gymnasium, till exempel mer lärartid för eleverna. Ungdomsarbetslösheten är hög och det görs alldeles för lite. Vi vill ha mera aktiva åtgärder för att förbereda för arbete och att öka kompetensen, till exempel genom kombinerad utbildning och praktik.

3. En öppnare dialog med medborgarna om Trelleborgs utveckling. Trelleborg är beläget i en expansiv region. Utmaningen är att kunna bli både en attraktiv kuststad och en väl fungerande hamnstad. Bostadsbyggande, företagsetableringar och infrastrukturprojekt, som pågatåg och ringväg, kräver nya sätt att kommunicera med invånarna.

Vi kommer att arbeta med metoder för ökad dialog och inflytande för att Trelleborg ska kunna utvecklas med fokus på miljön och både gamla och nya trelleborgare.

Catherine Persson

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Ledamot i kommunfullmäktige