Sverige

Vill vänta med vätskor i handbagaget

Sverige
ARLANDA 2012-05-03 Tekniker gÃr mellan ett MD-82 och ett Boeing 737 flygplan tillhËrande SAS pà Arlanda flygplats pà torsdagen. Flygbolaget SAS redovisar en fËrlust fËre skatt pà 1 132 miljoner kronor fËr fËrsta kvartalet 2012. Det kan jâ°mfËras med fËrlusten pà 558 miljoner kronor motsvarande period 2011. Analytiker hade i genomsnitt râ°knat med en fËrlust pà 514 miljoner kronor, enligt Reuters sammanstâ°llning. Intâ°kterna uppgick till 9 591 miljoner kronor, jâ°mfËrt med 9 313 miljoner kronor ett Ãr tidigare. Foto Johan Nilsson / SCANPIX / kod 50090
ARLANDA 2012-05-03 Tekniker gÃr mellan ett MD-82 och ett Boeing 737 flygplan tillhËrande SAS pà Arlanda flygplats pà torsdagen. Flygbolaget SAS redovisar en fËrlust fËre skatt pà 1 132 miljoner kronor fËr fËrsta kvartalet 2012. Det kan jâ°mfËras med fËrlusten pà 558 miljoner kronor motsvarande period 2011. Analytiker hade i genomsnitt râ°knat med en fËrlust pà 514 miljoner kronor, enligt Reuters sammanstâ°llning. Intâ°kterna uppgick till 9 591 miljoner kronor, jâ°mfËrt med 9 313 miljoner kronor ett Ãr tidigare. Foto Johan Nilsson / SCANPIX / kod 50090
Foto:

Efter EU-beslut blir det från april 2013 åter tillåtet att ta med vätskor på flyget. Enligt SAS leder det till längre köer och dyrare resor och SAS vill vänta. Näringsdepartementet har framfört klagomålet till EU.

Artikeln publicerades 5 juli 2012.

Längre köer och dyrare biljetter, det blir följden om EU-kommissionens beslut om att åter tillåta vätskor på flyg blir verklighet nästa år varnar SAS. Flygbolaget har, enligt Sydsvenskan, kontaktat näringsdepartementet och påpekat att beslutet bör skjutas på framtiden, vilket departementet framfört till EU:s transportkommissionär.

Från 29 april 2013 ska vätskor få medföras ombord, efter analys för att säkerställa att de är ofarliga. Men analystekniken är dyr och fungerar dåligt, något också Swedavia påpekat tidigare.

Tidigare har även Frankrike kritiserat beslutet.