Sverige

Utredning vill slopa taxeringsvärdet

Sverige Artikeln publicerades

Boytan avgör fastighetsavgiften och taxeringsvärdet slopas. Det föreslår en utredning som lämnas till finansminister Anders Borg (M). "Det här är något som regeringen har satt igång", säger Magdalena Andersson (S).

Också taket för hur hög fastighetsavgiften kan bli förändras, och höjs i storstäder och så kallade mellankommuner, medan det blir något lägre i glesbygd.

Vinnare blir exempelvis studentrum, medan förlorare blir boende i stora storstadslägenheter eller småhusägare med stor boyta.

Utredningen förslår att landet delas i tre regioner: storstad, större städer utanför storstadsregionerna och glesbygdskommuner. Det nuvarande taket för fastighetsavgiften på 6 825 kronor föreslås höjas till 10 000 kronor i storstadsregionerna. I region två, utanför storstäderna, sätts taket till 9 600 kronor och i region 3, glesbygd, blir taket 6 450 kronor, det vill säga något lägre än dagens tak.

Den totala intäkten för stat och kommun blir dock oförändrat cirka 15 miljarder kronor per år.

Utredningen föreslår också att alla skattenivåer ska knytas till inkomstbasbeloppet.

Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, Magdalena Andersson, framhåller att S inte har några förslag om att ändra den nuvarande beskattningen av bostäder.

– Vi Socialdemokrater har inte lagt några förslag om att höja fastighetsskatten och vi har inte bedrivit något arbete för höjda fastighetsskatter. Det här är något som regeringen har satt igång, säger Andersson till TT.

Nu återstår att se hur regeringen tar emot förslaget och vad den gör av det. Kommer det till riksdagen får S ta ställning då, tillägger hon.

– Det som är viktigt för oss Socialdemokrater är att det finns stabila planeringsförutsättningar för hushållen. Det här är ju den största investeringen som många familjer gör, och en långsiktig investering, säger Magdalena Andersson.

Hon tillägger att det vore " främmande" för S att komma med något som skulle kunna dra undan mattan för familjers ekonomiska planering. Men hon vill inte ha någon åsikt om förslaget skulle få så drastiska konsekvenser för husägare.

– Jag hade hoppats på rejäla förenklingar. Det här förslaget verkar bitvis krångligt och svårt att överblicka för den enskilde, säger Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund.

– Dessutom föreslås att taket höjs med närmare 50 procent. Det innebär ju några hundralappar till för många hushåll.

Hägglund tycker inte att förslagen lever upp till den beställning som regeringen gav utredaren.

– I grunden tycker jag att vi fått något annat än det vi beställde. Jag har svårt att se att det här skulle gå igenom utan några ändringar. Men vi får höra vad remissinstanserna säger. Och nu får vi fundera ordentligt kring detta. Jag kommer att lägga ned tid på den här frågan.

KD var initiativtagare till utredningen som man trodde skulle leda fram till förslag som skulle spara statskassan en hel del pengar.

– Vår idé är en låg, helst enhetlig avgift över hela landet, säger Hägglund.

– Det gör ju att ganska många får en höjning på 200-300 per månad för att huset har en stor tomt eller är en stor familj som behöver ett stort hus. Det tycker inte jag ska straffas.