Sverige

Tandläkare saknar ofta röntgenlicens

Nästan varannan tandläkarmottagning saknar tillstånd för panoramaröntgen, konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten.

Sverige
© SCANPIX, Stockholm, Sverige, 20020203, Foto: Stefan JerrevÃng/SCANPIX code 60160Tandlâ°karen Payam Farjad och tandskËterskan Farjad Khan behandlar en patient pà St: Eriks- mottagningen i Stockholm.
© SCANPIX, Stockholm, Sverige, 20020203, Foto: Stefan JerrevÃng/SCANPIX code 60160Tandlâ°karen Payam Farjad och tandskËterskan Farjad Khan behandlar en patient pà St: Eriks- mottagningen i Stockholm.
Foto:

Under 2011 till och med årets sex första månader genomförde 1 704 mottagningar panoramaröntgenundersökningar, som är en teknik för att avbilda både under- och överkäken samtidigt. Av dessa saknade 45 procent de tillstånd som krävs.

– Det är en anmärkningsvärt hög siffra. Vi har anat att tandvården inte fullt ut levt upp till myndighetens krav och har därför skärpt vår tillsyn, säger Anders Wikander, inspektör på myndigheten.

Enligt strålskyddslagen är all användning av röntgen tillståndspliktig.