Sverige

Stopp för närkontakten med varg

Sverige Artikeln publicerades

Det fanns inga tecken på att vargflocken var ur balans innan en medarbetare på Kolmården attackerades, och skadades så illa att hon avled, i går. Djurparken har nu beslutat att upphöra med all närkontakt med vargarna.

Parkens koncernchef Jan Roy säger till SR Ekot att beslutet att upphöra med närkontakt gäller både personal och besökare.

– Vi märker att det går ju inte att ha på det sättet, det är uppenbarligen för stora risker att jobba på det sättet – så det kommer att avslutas, säger koncernchefen Jan Roy.

När besöksgrupper har fått komma in till vargarna är det alltid två personal som är med, en för att ta hand om vargarna och en som har ansvar för gästerna, enligt Mats Höggren, zoologisk chef på Kolmårdens djurpark.

– Först går vi igenom förhållningsregler och säkerhetsföreskrifter inför den en timme långa vistelsen i varghägnet. Sedan tar vi med besökarna in i hägnet där vargarna får hälsa på dem.

– Där talar vi om vargars biologi och beteende, och diskuterar rovdjurspolitik, vargdebatt och annat. Men det finns inget fast manus. Besöket beskrivs ofta som en stark, positiv och unik upplevelse, säger han.

Varghägnet där den 30-åriga djurvårdaren attackerades ligger bortanför Kolmårdens publika ytor. Djurparken har tillsatt en utredning för att klarlägga vad som hände. Parken ska nu se över sina säkerhetsrutiner för både människor och djur.

– Vår första prioritet just nu är att ta hand om medarbetarna, säger Tina Landelius.

Det fanns inga tecken på att vargflocken var ur balans, uppgavs det på en pressträff i dag.

– Tidigare när vi har haft mindre incidenter har vi sett beteenden hos vargarna som kommit smygandes. Men här hade vi inga tecken att ta fasta på, säger en representant för djurparkens ledning.

Det finns ingen kameraövervakning vid hägnet och händelsen ska bland annat utredas via medicinsk undersökning, samt polisens tekniska undersökning.

– Det känns ofattbart och otroligt det som hänt, säger Mats Höggren.

– Vi förväntar oss en medicinsk utredning, där man förhoppningsvis ser något. Hon förolyckades i varghägnet, det är vad vi vet. Om det kopplas till någon annan händelse är inget vi vet nu.

Djurskötaren var enligt honom mycket erfaren.

På frågan vad som händer med vargarna svarar han:

– Det finns några liknande händelser historiskt i Sverige, men inga exempel på att djuret avlivats i efterhand. Vi har stängt hägnet nu, men det finns inga praktiska problem med vargarna nu. De kommer inte att ha den roll de haft tidigare, de här vargarna. Bortsett från det har vi ingen anledning nu att fatta beslut om vargarnas framtid nu.

I nuläget finns inga planer på att avliva vargarna i hägnet, enligt Mats Högberg.

– Vi kommer inte att fatta några beslut om detta i det korta perspektivet, säger han.

Däremot kommer inte några skötare att gå in till vargarna som tidigare.

– Det är inte aktuellt just nu. Vi måste tänka igenom situationen och se hur vi ska agera i framtiden, säger Högberg.