Sverige

Stigande bostadspriser

Sverige Artikeln publicerades

Det är högsäsong på bomarknaden och avmattningen i fjol har lett till att många har ett uppdämt behov av att byta boende och priserna stiger försiktigt. Priset på en villa har stigit med två procent på tre månader.

Medelpriset för en villa i Sverige har stigit med 2 procent under de senaste tre månaderna. I Storstockholm har villapriserna gått upp med 3 procent, i Göteborg med 4 procent medan villapriset i Stormalmö fallit med 1 procent, enligt Mäklarstatistik.

Priserna på bostadsrätter har i snitt i riket stigit med 5 procent under de senaste tre månaderna. I centrala Stockholm och Göteborg har bostadsrätterna stigit med 4 procent och i centrala Malmö med 6 procent.

Sett över 12 månader är det fortfarande minus på de flesta håll. Undantaget är priset på bostadsrätter i Storgöteborg som stigit med 1 procent.

– Det har skett en viss upphämtning, säger Ingrid Eiken, vd på Mäklarsamfundet.

Utbudet är fortsatt stort men också köpintresset har ökat, konstaterar hon.

– Det allra viktigaste är klara spelregler. Därför var Riksbankens tydliga besked att man tänker hålla kvar reporäntan på 1,5 procent under ganska lång tid bra. Det har stor betydelse för både köpare och säljare när de ska göra sina bolånekalkyler.

– Men som alltid ska man vara försiktig med statistik. Men det är en ljusglimt att stabiliteten ökat, säger hon.

Även analysföretaget Valueguard-KTH:s boprisindex (Hox) steg i april. Index för hela Sverige gick upp med 1,1 procent jämfört med mars. För den senaste tremånadersperioden steg index 3,2 procent, men jämfört med april i fjol har index fallit med 0,8 procent.

Uppgången i april var störst för villor medan bostadsrätter haft en mer försiktig utveckling den senaste månaden.

Hox-index bygger på data från bland annat Mäklarstatistik och Lantmäteriet och är justerat för typ av objekt. Indexet är framtaget för att ligga till grund för olika finansiella produkter.