Sverige

SKL: Kommunsektorn klarar krisen

Sverige Artikeln publicerades

Kommuner och landsting har förutsättningar att klara omvärldens ekonomiska oro relativt väl, skriver Sveriges Kommuner och Landsting i sin höstrapport om ekonomin. Totalt beräknas kommunsektorn få ett överskott på 2 miljarder kronor.

Visserligen faller resultatet kraftigt jämfört med i fjol men det beror till stor del på engångskostnader och minskade statsbidrag. Prognosen bygger på att skuldkrisen klaras upp under ordnade former. Annars ser det mörkare ut.

Kommunerna beräknas i år få ett överskott på 5 miljarder kronor medan landstingen får ett underskott på 3 miljarder kronor.

För 2013 och framåt räknar SKL med att kommunernas resultat förbättras. I flera landsting kommer det med stor sannolikhet att krävas besparingar och risk finns också för skattehöjningar för att nå plusresultat, skriver SKL.

– Så här långt kan man konstatera att vi har klarat oss relativt bra som en konsekvens av att Sverige har ordning och reda i sin ekonomi, säger Anders Knape, ordförande för SKL.

Framöver ser det dock något mörkare ut för landstingen. SKL räknar med att det kommer att krävas besparingar och skattehöjningar i vissa landsting. Utspritt över alla landsting räknar SKL med att skatterna i landstingen kommer att höjas etappvis med 19 öre fram till 2015.

Landstingens resultat kommer att tyngas bland annat av att befolkningen blir äldre och sjukare, samt att fler erbjuds vård högt upp i åldrarna.

– De stora kullarna 40-talister kommer in och börjar belasta sjukvården och fler lever längre, säger Knape.

En annan orsak till underskotten i landstingen är att kostnaderna för pensioner stiger och förväntas bli 6 miljarder kronor högre än man tidigare trott. Den 10-åriga statsobligationsräntan låg på rekordlåga 1,6 procent i september. Det gör att landstingens pensionsskuld ökar, på grund av att avkastningen förväntas bli lägre.

Redan nu, utan de högre pensionskostnaderna inräknade, är det underskott i sex landsting – Blekinge, Värmland, Dalarna, Västerbotten, Jämtland och Skåne.