Sverige

Psykisk ohälsa bland pojkar ökar

Sverige Artikeln publicerades

Allt fler unga vårdas inom den psykiatriska öppenvården. Ökningen är störst bland män i åldern 18–24 år. En förklaring är att antalet unga män och pojkar med adhd-diagnos blivit fler, enligt Socialstyrelsen.

Unga som vårdas inom den psykiatriska öppenvården blir allt fler och ökningen är störst bland män i åldern 18–24 år.

Många har en adhd-diagnos, visar en rapport från Socialstyrelsen.

"Vi har tidigare sett att den psykiska ohälsan ökar bland unga kvinnor. Men nu ser vi även en ökning för pojkar och unga män. En förklaring är just att antalet unga män och pojkar med adhd-diagnos blivit fler", säger Mårten Gerle vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.