Sverige

Ökat antal narkotikabeslag i år

Sverige Artikeln publicerades

Under årets första sex månader är tullens antal beslag högre än för samma period i fjol: 3 518 jämfört med 3 168. Antalet beslag i postflödet har blivit fler, och störst ökning står cannabis och narkotiska läkemedel för.

Mer ecstasy och metamfetamin. Mindre kat och kokain. Under årets första sex månader är tullens antal beslag högre än för samma period i fjol: 3 518 jämfört med 3 168. Antalet beslag i postflödet har blivit fler, och störst ökning står cannabis och narkotiska läkemedel för. Många misstänkta preparat är ännu inte klassade som narkotika. Den så kallade förstörandelagen ger tullen rätt att omhänderta substanser där det bara finns misstanke om att det rör sig om narkotiska preparat. Runt 250 sådana beslag har gjorts i år.